Menu
Co robimy

Intermodal

Jesteśmy liderem przewozów intermodalnych w Polsce. Oferujemy kompleksowe, zintegrowane rozwiązania logistyczne w tej dziedzinie.

Eksperci są zgodni, że przewozy intermodalne staną się wkrótce kluczową częścią kolejowego transportu towarowego w Polsce. Obecnie poziom konteneryzacji przewozów jest u nas niższy niż w Europie, ale ta różnica będzie się systematycznie zmniejszać. W ostatnich latach segment przewozów intermodalnych rósł w dwucyfrowym tempie.

660 tys. kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO w 2020 roku

43% przewozów intermodalnych w Polsce wg pracy przewozowej było udziałem PKP CARGO w 2020 roku

20% przewozów Grupy PKP CARGO liczonych pracą przewozową to transport intermodalny

Transport intermodalny

Transport intermodalny to usługa, w ramach której przewóz towarów odbywa się przy wykorzystaniu kilku środków transportu – np. pociągu, statku, samochodu i jednej jednostki ładunkowej - np. kontenera. PKP CARGO CONNECT i PKP CARGO INTERNATIONAL są spółkami w Grupie PKP CARGO wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie, oferując m.in. usługi door to door, just in time oraz place on time.

Nasze inwestycje w transport intermodalny

Inwestujemy w rozwój intermodalnego transportu kolejowego i jego infrastruktury. Rozbudowywany jest terminal kontenerowy w Małaszewiczach, zostały zakupione nowe maszyny przeładunkowe, wzbogaciliśmy nasz tabor o 330 nowych wagonów do przewozu kontenerów.

Dobre perspektywy

Rynek intermodalny w Polsce dynamicznie rośnie. W ostatnich latach udział przewozów intermodalnych w całym towarowym transporcie kolejowym wzrósł z 2 procent do 6 procent.

Przewozy na podstawie zezwoleń PAA

Na podstawie art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173) podaje się do wiadomości publicznej poniższy komunikat: PKP CARGO S.A., ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa informuje, że w okresie od 1.09.2022 do 30.09.2023, działalność transportowa wykonywana na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego. Na podstawie pomiarów w środowisku pracy oraz odczytu dawkomierzy elektronicznych nie stwierdzono przekroczenia przewidzianych ograniczników dawek dla pracowników oraz ogółu ludności.

Transport w kontenerach to ogromna szansa dla kolei. Wiemy jak ją wykorzystać. Poprzez inwestycje w tabor i infrastrukturę tworzymy nową jakość w logistyce łączącej różne gałęzie transportu.

PKP CARGO CONNECT

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z doradcą:

Tel.: 22 391 49 13 Tel.: +48 22 391 49 13

Sprawdź również:

Co robimy

Dlaczego my

Strefa klienta

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się