Menu
Aktualności

Aktualności

2021-09-01

Przewozy towarowe koleją w lipcu 2021 roku według danych GUS

W lipcu ponownie wzrosły udziały Grupy PKP CARGO w rynku kolejowym. W poprzednim miesiącu udziały rynkowe Grupy PKP CARGO wyniosły 39,4 proc. (+1,2 p.p. r/r i +0,3 p.p. m/m) wg masy towarowej i 41,4 proc. (+1,3 p.p. r/r i -0,9 p.p. m/m) wg pracy przewozowej. To rezultat silnego wzrostu przewozów r/r w ujęciu masy towarowej i pracy przewozowej, przy jednoczesnym wzroście tych parametrów względem czerwca 2021 roku.

Grupa PKP CARGO przetransportowała w lipcu 2021 roku 8,0 mln ton towarów (+14,7 proc. r/r). W tym okresie wykonana przez Grupę praca przewozowa wzrosła do 1,9 mld tkm (+13,7 proc. r/r). W porównaniu r/r wzrosły przewozy PKP CARGO realizowane w segmentach: kamień, żwir i wapno (+25,9 proc.), węgiel kamienny (+8,2 proc.), metale i wyroby (+49,7 proc.), koks i węgiel brunatny (+45,9 proc.) oraz artykuły chemiczne (+25,2 proc.).

Jednocześnie Grupa PKP CARGO odnotowała wzrost przewozów w ujęciu miesiąc do miesiąca, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej: odpowiednio o 5,3 proc. i o 1,4 proc. Miesiąc do miesiąca wzrosły przewozy węgla kamiennego (+6,0 proc.), kamienia, żwiru i wapna (+7,3 proc.), koksu i węgla brunatnego (+9,6 proc.), rudy i pirytów (+18,3 proc.) oraz artykułów chemicznych (+10,7 proc.).

– Spodziewaliśmy się dobrych wyników przewozowych w lipcu. Przede wszystkim z tego powodu, że mieliśmy do czynienia z rosnącym popytem na kolejowe usługi transportowe. W lipcu były nawet takie dni, że popyt przewyższał podaż na kolei – tłumaczy Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Trzeci kwartał rozpoczął się więc bardzo dobrze, co ma pozytywne przełożenie na nasze wyniki przewozowe w ciągu siedmiu miesięcy tego roku – dodaje Warsewicz.

W okresie styczeń-lipiec Grupa PKP CARGO przewiozła 52,4 mln ton towarów (+13,2 proc. r/r), a wykonana praca przewozowa wyniosła 13,0 mld tkm (+11,2 proc. r/r).

W lipcu 2021 roku koniunktura w krajowym sektorze przemysłowym pozostawała nadal korzystna (+9,8 proc. r/r), a wzrost produkcji r/r odnotowano w 27 z 34 wyszczególnianych przez GUS gałęzi przemysłu, w tym w szczególności w działach kluczowych z punktu widzenia potencjalnych przewozów Grupy PKP CARGO jak produkcja metali, wyrobów z metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, drewna i wyrobów z drewna czy wydobycie węgla kamiennego. W rezultacie, również rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce odnotował silny wzrost transportowanych wolumenów r/r zarówno w ujęciu masy towarowej (+11,3 proc. r/r), jak i pracy przewozowej (+10,0 proc. r/r). W sumie koleją przetransportowano w lipcu 2021 roku 20,2 mln ton towarów. Po wyniku z marca 2021 roku, był to dla transportu kolejowego w 2021 roku drugi miesiąc, kiedy wolumen transportowy przekroczył próg 20 mln ton. Wykonana przez rynek praca przewozowa wyniosła 4,6 mld tkm. Jednocześnie zaobserwowano wzrost przewozów względem czerwca 2021 roku o odpowiednio 4,6 proc. wg masy towarowej i 3,5 proc. wg pracy przewozowej.

– Kolej towarowa obsługuje przede wszystkim przemysł. Dlatego zachodzi powiązanie między utrzymywaniem się koniunktury w przemyśle a wzrostem przewozów w Grupie PKP CARGO. Prognozy makroekonomiczne są dla Polski bardzo dobre, produkcja przemysłowa ma dalej rosnąć, więc i my mamy podstawy do optymizmu, że i na kolei koniunktura utrzyma się w kolejnych miesiącach – podsumowuje prezes Czesław Warsewicz.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku koleją przewieziono łącznie 133,8 mln ton towarów (+10,9 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 30,7 mld tkm (+9,9 proc. r/r).

Przeczytaj także:

2021-04-30

Grupa PKP CARGO odnotowała w marcu istotny wzrost pod względem przewiezionej masy oraz zrealizowanej pracy przewozowej zarówno w porównaniu do poprzedniego miesiąca, jak i w ujęciu rok do roku.

2021-01-29

Grupa PKP CARGO odnotowała w grudniu ub.r. kilkunastoprocentowy wzrost przewozów w porównaniu do grudnia 2019 roku i to zarówno pod względem przewiezionej masy, jak i osiągniętej pracy przewozowej. W grudniu 2020 roku Grupa PKP CARGO przetransportowała łącznie 7,5 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 10,9 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się