Menu
Aktualności

Aktualności

2017-12-07

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

W dniu 5 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

W czwartek 7 grudnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A., w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego.

Kandydaci dopuszczeni do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w dniach 10-12.01.2018 r. 

Minimalne wymogi (obligatoryjne), które zobowiązani są spełniać kandydaci na oba te stanowiska są następujące:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 15-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w branży TSL;

- co najmniej 8-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, w tym co najmniej

   5-letnie doświadczenie na stanowisku najwyższej kadry zarządzającej (dotyczy

   również prowadzenia działalności gospodarczej jako przedsiębiorca)

   przedsiębiorstwa zatrudniającego powyżej 250 pracowników;

- korzystanie z pełni praw publicznych;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

- niepodleganie ograniczeniom określonym w przepisach prawa;

- niepodleganie zakazom zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania    

   określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

- dobra znajomości języka obcego (j. angielski – preferowany; j. niemiecki; j. rosyjski);

 

W trakcie dalszego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza, przy udziale Doradcy Rekrutacyjnego, dokona oceny:

- umiejętności strategicznego myślenia;

- umiejętności przywódczych;

- doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu zespołami, w tym z wykorzystaniem  

   narzędzi motywacyjnych i prorozwojowych;

- umiejętności budowania kultury współpracy;

- nastawienia na osiąganie wyznaczonych celów;

- umiejętności analitycznych i syntetycznych;

- zdolności negocjacyjnych i organizatorskich;

- umiejętności zarządzania zmianą oraz sytuacjami kryzysowymi;

- otwartości na uczenie się i rozwój innych;

- znajomości ekonomiki transportu i ekonomii przedsiębiorstw oraz zasad

   funkcjonowania przedsiębiorstw i projektów gospodarczych;

- znajomości obszaru relacji z partnerami społecznymi;

- umiejętności rozwiązywania konfliktów;

- znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym

   uwzględnieniem spółek z udziałem (pośrednim lub bezpośrednim) Skarbu Państwa,

   zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń

   prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz

   znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

- wiedzy z co najmniej jednego z zagadnień określonych w odniesieniu do innego

   Członka Zarządu.

 

 Pełna treść ogłoszenia w załączniku

Tagi: biznes

Przeczytaj także:

2018-03-26

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 27 marca 2018 r.

2018-01-26

Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Krzysztofa Mamińskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., do czasowego, tj. od dnia 27 stycznia 2018 r. do dnia 26 marca 2018 r., wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Nadzorczej Spółki skład Zarządu PKP CARGO S.A. będzie przedstawiał się następująco: Pan Krzysztof Mamiński – p.o.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się