Menu
Aktualności

Aktualności

2018-02-03

PKP CARGO za wzrostem konkurencyjności sektora przewozów towarowych

Wzrost konkurencyjności sektora kolejowych przewozów towarowych był wiodącym tematem konferencji z udziałem przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Konferencja była platformą wymiany doświadczeń sektora kolejowego pomiędzy zarządcami infrastruktury  przewoźnikami towarowymi z udziałem przedstawicieli rządów państw członkowskich. Strona polska przedstawiła m.in. propozycje usprawnienia ruchu kolejowego, w tym inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych na głównych szlakach transportowych.

Podczas konferencji „V4+RAIL CEO SUMMIT”, która odbyła się w dniach 31 stycznia – 1 lutego br. w Budapeszcie, dyskutowano o zacieśnieniu współpracy w zakresie rozwoju sektora kolejowego w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4)i Europy Środkowo-Wschodniej. Infrastruktura i transport to kluczowe obszary współpracy państw Grupy V4, leżących na przecięciu ważnych europejskich korytarzy transportowych na osi północ-południe, czego przykładami są Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk, Bursztynowy Kolejowy Korytarz Towarowy czy drogowy korytarz Via Carpatia. Inwestycje infrastrukturalne podejmowane na głównych szlakach transportowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarówno transportu międzynarodowego, jak i ruchu transgranicznego.

W wydarzeniu, przypadającym na okres prezydencji Węgier w V4, uczestniczyła także delegacja PKP CARGO S.A. Prezentację na temat perspektyw rozwoju rynku przewozów towarowych w imieniu PKP CARGO S.A. przedstawił Grzegorz Fingas, Członek Zarządu Spółki ds. Handlowych. Zwrócił uwagę na kluczowe czynniki determinujące rozwój przewozów, m.in. na rosnącą międzynarodową wymianę handlową i konteneryzację w transporcie, wzrost wolumenu ładunków obsługiwanych przez  polskie porty wynikający ze strategicznego położenie Polski na skrzyżowaniu głównych korytarzy transportowych oraz wzrost przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku.

- Grupa PKP CARGO, jako czołowy operator logistyczny na europejskim rynku transportowym przywiązuje dużą wagę do wzrostu konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. Nowoczesna infrastruktura oraz sprawny zintegrowany system transportowy stają się w coraz większym stopniu odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na coraz efektywniejsze usługi transportowe. Sprzyjać temu będzie szeroki program modernizacji i utrzymania sieci kolejowej oraz rozbudowa bazy logistycznej - podkreślił Grzegorz Fingas.

W czasie konferencji dyskutowano także m.in. na temat cyfryzacji kolei, jako podstawowego instrumentu wpływającego na podniesienie konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych oraz perspektyw rozwoju kolejowych połączeń na odcinku Europa-Azja.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi konferencji: http://v4railceosummit.com/

Prezentowane zdjęcia pochodzą ze strony organizatora.

Przeczytaj także:

2018-12-06

Nowa Strategia Grupy PKP CARGO to odpowiedź na wyzwania i możliwości, jakie stwarza rynek polski i zagraniczny.

2017-12-27

Grupa PKP CARGO w listopadzie 2017 roku uzyskała 51,03 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,42 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

zgadzam się