Menu
Aktualności

Aktualności

2015-11-16

PKP CARGO kupuje aktywa kolejowe Grupy ORLEN

PKP CARGO, PKN ORLEN i Euronaft Trzebinia porozumiały się w sprawie sprzedaży aktywów kolejowych, należących do Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ponad 250 mln zł obejmie udziały ORLEN KolTrans i zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia. Jednocześnie zawarte zostaną długoterminowe umowy na obsługę logistyczną Grupy ORLEN przez PKP CARGO. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Konsekwentnie wzmacniamy PKP CARGO. Po niezwykle udanym przejęciu czeskiego AWT i realnej ekspansji na rynkach południowej Europy, umacniamy pozycję na rynku polskim, w dodatku w segmencie gwarantującym poszerzenie naszych kompetencji, zwiększenie rentowności i konkurencyjności. Przewozy paliw i produktów petrochemicznych wymagają wysokiej jakości obsługi. Dokonany przez PKN ORLEN wybór PKP CARGO na strategicznego partnera logistycznego to kolejny dowód zaufania naszych kontrahentów i mocny impuls do kontynuowania dynamicznego rozwoju naszej firmy z korzyścią dla klientów, akcjonariuszy i pracowników – mówi Adam Purwin, Prezes Zarządu PKP CARGO.

- Kontynuujemy proces optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej, by koncentrować się na naszej podstawowej działalności i zwiększaniu efektywności. Z analizowanych przez ostatnie lata możliwych wariantów strategii dla naszych aktywów kolejowych, znalezienie wiarygodnego inwestora branżowego stanowiło najlepsze rozwiązanie, pozwalające zapewnić spółce i jej pracownikom dalszy rozwój – powiedział Marek Podstawa, Członek Zarządu ds. Sprzedaży w PKN ORLEN.

Proces sprzedaży aktywów kolejowych PKN ORLEN miał charakter konkurencyjny i był skierowany do szerokiego grona inwestorów. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Poza umową sprzedaży aktywów, w ramach transakcji podpisane zostaną również wieloletnie umowy na realizację przewozów produktów Grupy ORLEN i obsługę bocznic należących do Koncernu. Kontrahenci ustalili również zakres gwarancji dla pracowników ORLEN KolTrans oraz pionu kolejowego Euronaft Trzebinia.

Spółka ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia działają na rynku przewozów paliw i chemikaliów. Przewożą ponad 40 proc. produktów wytwarzanych przez PKN ORLEN, głównie do terminali paliwowych i zakładów chemicznych. ORLEN KolTrans i Euronaft utrzymują stabilny, w sumie około 2,5-procentowy udział w polskim rynku, liczony pracą przewozową.

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z udziałem w rynku przekraczającym 56 proc. w ujęciu pracy przewozowej (I półrocze 2015). Transakcja umożliwi PKP CARGO pozyskanie wyspecjalizowanego taboru do przewozu produktów rafineryjnych i petrochemicznych (blisko 700 wagonów). Środki na zakup aktywów kolejowych PKP CARGO pozyska z kredytu inwestycyjnego. Nabywane aktywa są w bardzo dobrej kondycji finansowej.

 

Konferencja PKP CARGO dot. zakupów aktywów kolejowych grupy ORLEN:

Przeczytaj także:

2021-11-24

Grupa PKP CARGO w III kwartale 2021 roku wygenerowała ponad 1 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami, EBITDA wyniosła 165,5 mln zł, a strata na działalności operacyjnej sięgnęła kwoty 10,1 mln zł. Sytuacja w trzecim kwartale 2021 roku w najważniejszych grupach przewozowych towarów była determinowana przez otoczenie rynkowe.

2021-09-02

Polska jest potentatem w produkcji żywności i jednym z jej największych eksporterów w UE.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz stosujemy linki do funkcji (stron) społecznościowych. Szczegóły zostały umieszczone w Polityce Plików Cookies. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Dowiedz się więcej.

zgadzam się