Platforma zakupowa

799.24 Austria (81) stacja Bruck-Fusch dla odbiorcy Fa. Hermann & Müller