Platforma zakupowa

795.24 SŁOWACJA (56) – stacja Trnava bocznica ZOS Trnava a.s.