Platforma zakupowa

794.24 Szwajcaria (85) – stacja Emmenbrücke odbiorca Steeltec AG