Platforma zakupowa

782.24 Belgia (88), dla przewozów w ramach TransFER Linz-Antwerpia