Platforma zakupowa

777.24 Austria (81) – stacja Schwaz dla odbiorcy Fa. Troger