Platforma zakupowa

769.24 Węgry (55) – stacja Miskolc-Rendező (55 12641-7) odbiorca Fa. TS Hungaria Kft