Platforma zakupowa

724.24 SŁOWACJA (56) – stacja Haniska pri Kosiciach (56-152801) dla odbiorcy: “U.S.Steel Kosice