Platforma zakupowa

669.24 Węgry (55) – pgr. Beli Manastir/HZ – Magyarbóly/MÁV