Platforma zakupowa

1114.23 trasa pomiędzy stacjami Filipovo ; Trud ; Belozem ; Benkovski