Platforma zakupowa

Kandydat na maszynistę

Tworzymy zespół ludzi, którzy chcą się rozwijać i nie boją się wyzwań. Zobacz, jakie możliwości oferuje Ci PKP CARGO. Sprawdź oferty pracy!

Wróć do ofert pracy

22.02.2023

 • Lublin
 • Etat

Wschodni Zakład Spółki: Lublin, Kielce, Skarżysko-Kamienna, Stalowa Wola

Dołącz do naszego zespołu jako:

Kandydat na maszynistę

Maszynista jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę pojazdu trakcyjnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi.

Jeśli:

 • ukończyłeś 18. rok życia
 • posiadasz wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
 • posiadasz bardzo dobry stan zdrowia, umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku maszynisty
 • jesteś dyspozycyjny, samodzielny, odpowiedzialny i zaangażowany w wykonywane czynności
 • nie byłeś karany za przestępstwo umyślne
 • jesteś gotowy podjąć pracę zmianową
 • lub posiadasz licencję lub świadectwo maszynisty

jesteś Kandydatem, którego szukamy.

Zaoferujemy Ci:

 • pełne przygotowanie zawodowe w ramach zatrudnienia na umowę o pracę – kurs na maszynistę trwający ok 2 lat
 • atrakcyjne benefity: ulgi na przejazdy pociągami, zniżki na kolejowe bilety międzynarodowe, dofinansowanie do rekreacji i imprez sportowych, możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie i skorzystania z prywatnej opieki medycznej
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in.: dofinansowanie do rodzinnego wypoczynku, pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli)

Zainteresowany/a?

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected] z tytułem maila „kandydata na maszynistę”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Aplikuj

Prosimy o zamieszczanie na przesyłanych CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-021), przy ulicy Grójeckiej 17 w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119, s.1, dalej zwane: „RODO”, zawartych w moim CV dla potrzeb obecnej rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w okresie do 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia wyrażenia niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z rekrutacji.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zostałam/em również poinformowana/y, iż zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa.