Menu
Kdo jsme

Poznejte nás

PKP CARGO není jen druhý největší železniční dopravce v Evropské unii. Je to také společnost s více než 20 tisíci zaměstnanci, která vyniká moderní organizací, je kotovaná na burze a je si dobře vědoma svých zkušeností a perspektiv dalšího rozvoje. Seznamte se se sedmi klíčovými aspekty, jejichž prostřednictvím poháníme hospodářský růst, podporujeme obchod, vytyčujeme nová směřování a dbáme také o historický odkaz. Seznamte se s PKP CARGO.Jsme největším nákladním železničním dopravcem v Polsku a druhým největším v Evropě, kde náš podíl na trhu činí více než 56 procent. Aktivně působíme v devíti zemích EU. Své služby poskytujeme zákazníkům ze všech hospodářských odvětví. Tisíc našich vlaků každý den převáží až 400 tisíc tun nákladu.

Nejvýznamnější součást naší činnosti tvoří přeprava pevných paliv. Jsme největším dopravcem uhlí a koksu v Polsku. Našimi vagóny jezdí více než 70 procent uhlí přepravovaného po polských železnicích. Podílíme se na realizaci strategických infrastrukturních investic a každoročně dovezeme na stavby 350 tisíc tun kameniva a stavebních materiálů. Díky vysokému potenciálu a účinné logistice jsme nejčastěji vybíraným dopravcem kovů a rud a také partnerem řady renomovaných společností působících v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Jsme polským lídrem v oblasti intermodální přepravy s 50procentním podílem na trhu. V této oblasti působíme rovněž na globální úrovni. V červnu 2015 jsme uzavřeli smlouvu s čínskou partnerskou společností Zhengzhou International Hub, se níž společně plánujeme rozšířit suchý přístav v Malaševicích (Małaszewicze). V budoucnu tam vznikne logistické centrum, které bude zajišťovat komplexní obsluhu nákladní dopravy mezi Evropou a Asií. Již nyní jsou Malaševice železniční branou z Asie do Evropy.

Vzhledem k omezeným možnostem rozvoje na polském trhu expandujeme také do zahraničí, především do dalších evropských zemí. V rámci strategie růstu v zahraničí jsme v květnu 2015 převzali českého železničního dopravce AWT. Díky tomu jsme se stali druhým největším nákladním železničním dopravcem v České republice. Tento krok je součástí naší širší logistické strategie, jejímž cílem je efektivně zajišťovat nákladní železniční dopravu mezi severem a jihem Evropy, od Baltu po Jadran.

Máme největší park kolejových vozidel v Polsku. Využíváme lokomotivy vybavené GPS moduly, které umožňují v reálném čase sledovat polohu souprav. Pomáhají tak zefektivnit využití železniční flotily a naši zákazníci si díky nim mohou ověřit, kde se právě nachází souprava, jež převáží jejich náklad. Ten může vézt jeden z 62 500 nákladních vagónů, které využíváme.

Součástí skupiny PKP CARGO je také opravárenská společnost CARGOTABOR, která zajišťuje servis našich lokomotiv a vagónů a dbá o jejich dobrý stav. Tato společnost je jednou z největších železničních opravárenských společností na světě. Jejích patnáct závodů každý den zajišťuje pravidelnou údržbu, běžné opravy a modernizaci našich lokomotiv a vagónů. V brzké době plánujeme zahájit také výrobu nákladních vagónů, při níž budeme využívat potenciálu této opravárenské společnosti. Naším záměrem je, aby naše výrobní linky každoročně opouštělo 500 nových vagónů.  Tímto způsobem plánujeme modernizovat náš vozový park, přizpůsobit naše vagóny aktuálním potřebám a snížit náklady na jejich provoz.

V roce 2015 jsme za 315 milionů PLN zakoupili 15 moderních vícesystémových lokomotiv, tedy takových, jež jsou schopny provozu v různých zemích. To je důležitý krok pro naši mezinárodní expanzi.

PKP CARGO, to jsou zkušenosti a zaangažování našich zaměstnanců. Jsme přesvědčeni, že na úspěchu firmy mají svůj podíl všichni její zaměstnanci. Zaměstnáváme 4 200 špičkově vyškolených strojvůdců, kteří každý den řídí vlaky se zbožím našich zákazníků na území Polska a osmi dalších zemí Evropské unie. Našim zaměstnancům nabízíme komplexní systém školení a zvyšování kvalifikace.

Snažíme se vyplnit generační mezeru a každoročně zaměstnáváme 500 nových strojvůdců a zájemců o toto povolání. Příprava jednoho zaměstnance k samostatnému výkonu práce strojvůdce stojí až 100 tisíc PLN. Tyto náklady plně hradíme a každý kandidát na pozici strojvůdce v PKP CARGO navíc dostává plný plat.

18 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců se podílí na tom, aby se společnost PKP CARGO rozvíjela a dosahovala vytyčených cílů. Skupina PKP CARGO zaměstnává celkem 24 tisíc osob a v České republice má téměř dva tisíce zaměstnanců. Propojujeme zkušenosti s mládím a know-how v oblasti železniční dopravy a logistiky.

Skupina PKP CARGO si drží svou pozici integrovaného logistického operátora v Polsku i v zahraničí. Provozujeme 25 strategicky umístěných přepravních terminálů a dvě logistická centra na východních hranicích Polska.

Působíme jako univerzální poskytovatel logistických služeb („one-stop shop”) – zajišťujeme pro své zákazníky komplexní obsluhu logistického řetězce, takže se nemusí zabývat žádnými detaily týkajícími se přepravy. Náklad dopravíme ve smluvenou hodinu na smluvené místo. Zařídíme všechny celní náležitosti, překládku i uskladnění. Za to odpovídají naši zkušení speditéři a logistici.

Společnost PKP CARGO Connect je naše „jednotné obslužné místo”. Ať je naším klientem středně velký podnik či velká korporace, vždy zajistíme logistickou obsluhu nejvyšší kvality. Nabízíme komplexní služby, protože jsme přesvědčeni, že světovým trendem jsou integrované logistické služby typu „one cargo”. Přeprava, spedice, překládka, uskladnění, celní služby – vše na jednom místě.

Můžeme se pochlubit úspěšným zvládnutím řady náročných přepravních zakázek: převoz 125tunového reaktoru z Česka na Ukrajinu, přeprava 35metrových ocelových konstrukcí na stavbu Národního stadionu ve Varšavě či převoz 90tunových válců do motorů pro vojenské lodě do Koreje a Číny. 

V roce 2013 vstoupila společnost PKP CARGO na varšavskou burzu cenných papírů a stala se tak prvním evropským národním železničním dopravcem kotovaným na burze. Od tohoto okamžiku nadále pracujeme na posilování své pozice mezinárodního integrovaného logistického operátora.

Získali jsme řadu prestižních ocenění: titul „Debut roku 2013”, který udělují burzovní noviny „Parkiet” a ocenění „Best IPO on the Warsaw Stock Exchange 2013/2014” udělované v rámci konference „Warsaw Market Capital Summit 2014”. Během naší sotva roční přítomnosti na burze jsme se umístili v rankingu „Kotovaná společnost roku” v kategorii „Příběhy investorů”.

Mimořádný důraz klademe na zajištění rovného přístupu k informacím o PKP CARGO pro všechny akcionáře, což je základ pro to, aby akcionáři a investoři mohli rozhodovat o svých akciích.

Těší nás, že převážná většina našich zaměstnanců vlastní zaměstnanecké akcie. To je nejen dobrá motivace ke zvyšování hodnoty společnosti, ale také součást budování její organizační kultury.

V rámci naší politiky společensky odpovědného chování, kterou realizujeme od roku 2008, pečujeme o historický odkaz prostřednictvím účasti na různých akcích, jež přibližují dějiny železniční dopravy v Polsku. Již léta financujeme údržbu železničních technických památek. Staráme se o více než sto parních lokomotiv a o park historických kolejových vozidel a železniční techniky, které se nacházejí v lokomotivním depu Wolsztyn a ve skanzenu kolejových vozidel v obci Chabówka.

Udržujeme železniční tradice tím, že se podílíme na organizaci různých tematických akcí. Jedná se například o „Přehlídku parních lokomotiv” ve Wolsztynu, která má téměř 25letou tradici, nebo o přehlídku historických kolejových vozidel „Parowozjada”, která se od roku 2005 každoročně koná v Chabówce. Tyto akce moderním a atraktivním způsobem prezentují dějiny železniční dopravy. Každý rok se na nich scházejí tisíce fanoušků železnice z celého světa.

V roce 2015 jsme iniciovali vydání speciálního čísla přílohy „Historický pomocník” týdeníku „Polityka”, pod titulem „Železnice pražec po pražci”, které se věnuje dějinám železnice, a stali jsme se jeho sponzorem.

Pro velkého evropského hráče, jakým je PKP CARGO, jsou inovace nezbytnou podmínkou rozvoje. Inovace se často rodí v hlavách jednotlivců nebo malých start-upech. Pro velkou firmu, jako je PKP CARGO, je klíčové mít přístup k novým nápadům a ke kreativním podnikatelům.

Proto se skupina PKP CARGO angažuje v oblasti výzkumu a vývoje společně s Národním centrem pro výzkum a vývoj. Hlavními cíli této spolupráce jsou: optimalizace přepravy, inovace, moderní logistická řešení a zvýšení bezpečnosti. 

V rámci strategie zavádění inovativních řešení navázala společnost PKP CARGO spolupráci rovněž s Agenturou pro průmyslový rozvoj (Agencja Rozwoju Przemysłu – ARP). Cílem činnosti v rámci platformy „Transfer technologií”, která je součástí ARP, je motivovat start-upy a vědce k hledání řešení odpovídající našim podnikatelským potřebám.

Skupina PKP CARGO dbá o vysokou kvalifikaci svých zaměstnanců – důkazem této skutečnosti je náš široce zaměřený program školení pracovníků železniční dopravy. Spolupracujeme rovněž se Slezskou polytechnikou, se kterou budeme společně provozovat Výzkumné a vzdělávací středisko pro železniční dopravu Sosnowiec Maczki. Toto nově vzniklé středisko se bude zabývat vzděláváním mladých inženýrů železniční dopravy. Kromě vzdělávacích projektů se Slezská polytechnika bude společně s PKP CARGO podílet také na výzkumně-rozvojových projektech, jejichž cílem bude zavádění patentů a nových technologií v oblasti železniční přepravy. Společnost PKP CARGO navázala spolupráci rovněž s Białostockou polytechnikou.

Používání vitríny znamená souhlas s používáním souborů cookies. Více informací o politice používání cookies

Ano, souhlasím