Menu
Kdo jsme

Orgány společnosti

Představenstvo

Dozorčí rada

Zofia Dzik

Členka dozorčí rady - nezávislá

Paní Zofia Dziak je absolventkou AE v Krakově, University of Illinois v Chicagu, Vysoké školy sociální psychologie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) ve Varšavě a Executive Programs na INSEAD Business School, je držitelkou titulu MBA Manchester Business School; certifikovaná členka Association for Project Management (APMP) a certifikovaná členka The John Maxwell Team, přední mezinárodní organizace zastřešující vynikající kouče, trenéry a řečníky z oblasti vedení.

V letech 1995-2003 působila jako poradkyně ve firmách Arthur Andersen a Andersen Business Consulting, zodpovídala za sektor pojištění (ředitelka oddělení pojištění). Od roku 2003 je spojena se skupinou Intouch Insurance (skupina RSA), kde v letech 2004-2007 zastávala funkci předsedkyně představenstva Pojišťovacího sdružení Link4 S.A. (Towarzystwo Ubezpieczeń Link4 S.A.); v letech 2007-2009 funkci členky představenstva Intouch Insurance B.V. v Nizozemí a CEO pro střední a východní Evropu skupiny Intouch Insurance. V rámci této funkce zodpovídala za rozvoj nových trhů: byla předsedkyní dozorčích rad společností: TU Link4 S.A. A Direct Insurance Shared Services Center v Polsku, Intouch Strachowanie v Rusku (start up) a Direct pojišťovna v České republice (start up) a místopředsedkyně dozorčí rady TU na Życie Link4 Life S.A.

 

V letech 2006-2008 členka představenstva Polské pojišťovací komory (Polska Izby Ubezpieczeń). V letech 2007-2010 členka dozorčí rady Pojišťovacího garančního fondu (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Zasedala také v dozorčích radách společností: KOPEX S.A. a Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.)

V současnosti je předsedkyní představenstva založené nadace Humanites – Sztuka Wychowania, jejímž cílem je podpora společenské transformace v Polsku a kvalitativní rozvoj mladé generace, je mentorkou, autorkou modelu „Spójnego Przywództwa“ (Soudržného vedení), osmietapového programu rozvoje lídrů budujících angažující se organizace, ředitelka Akademie vedení lídrů osvěty (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty) a také členkou dozorčích rad následujících společností a organizací: TU Link4 S.A., ERBUD S.A., Foundation for Strategic Competencies Development a PKO Bank Polski, kde rovněž zastává funkci místopředsedkyně komise auditu banky.

 

Raimondo Eggink

Člen Dozorčí Rady

Raimondo Eggink od roku 2002 provozuje samostatně konzultační a školící činnost pro subjekty působící na finančním trhu. Současně zasedá v dozorčích radách následujících veřejných a soukromých společností: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od r. 2009), AmRest Holding SE (od r. 2010), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (od r. 2012), PERŁA - Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 a od r. 2008), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (od r. 2015) a Suwary S.A. (od r. 2015).

V minulosti byl členem dozorčích rad: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Burza cenných papírů ve Varšavě S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostał Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN Orlen S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, dříve HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (r. 2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012) a Netia S.A. (2006-2014).

Dříve byl členem představenstva, investičním ředitelem, předsedou představenstva a naposledy likvidátorem společnosti ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmy spravující aktiva polských institucionálních investorů a majetných fyzických osob, která ukončila činnost v roce 2001. Svoji pracovní kariéru zahájil v roce 1995 ve varšavské pobočce ING Bank N.V., kde sehrál významnou úlohu při vzniku první firmy v Polsku, která spravuje aktiva. V letech 1995-1997 zastával funkci místopředsedy Rady makléřů a poradců a v letech 2004-2013 funkci člena představenstva Polského sdružení CFA Society of Poland. Je autorem četných článků na téma rozvoje polského kapitálového trhu a zejména ochrany menšinových akcionářů.

Raimondo Eggink je absolventem Jagellonské univerzity směr teoretická matematika, kde v roce 2010 získal titul doktora. Je držitelem licence investičního poradce a titulu CFA.

Małgorzata Kryszkiewicz

Člen Dozorčí Rady

Małgorzata Kryszkiewicz je absolventkou Vysoké škole obchodní (SGH) ve Varšavě, obor Finance a bankovnictví. Profesní kariéru zahájila v roce 1995. V dalších letech pracovala na pozicích spojených s účetnictvím, vyúčtováním daní a finančním řízením. V letech 2002 – 2014 řídila Finanční a účetní kancelář PKP S.A. V současné době vede kancelář statutárního auditora, kde poskytuje finanční, poradenské a konzultační služby. V roce 2009 získala titul statutárního audytora.

Czesław Warsewicz

Člen Dozorčí Rady

Czesław Warsewicz je vzděláním ekonom, absolvoval Vysokou školu obchodní (SGH), obor Management a marketing, následně se věnoval vědecko-výzkumné práci na Katedře strategického řízení univerzity SGH na Postgraduálním doktorském studiu. Účastník první polské edice programu AMP –Advanced Management Program, pořádaného IESE Business School v Barceloně. Odborník v oblasti přepravy a managementu. Má také zkušenost s kapitálovým trhem, kterou získal v konzultačních firmách EVIP, CAL – příprava prospektů – ZML „Kęty”, Cersanit, Hydrobudowa 7.

V letech 1993 – 1999 byl spojen se soukromým sektorem, mj. s: Company Assistance sp. z o. o., Raab Karcher Energieservice sp. z o.o, EVIP Internacional sp. z o.o. Od r. 1997 byl po dobu 9 let spojen s burzovní kapitálovou skupinou Provimi – Rolimpex S. A. V letech 2006 – 2009 předseda vedení PKP Intercity S.A. V současné době předseda vedení společnosti pro strategické poradenství s názvem „Blue Ocean” Business Consulting sp. z o.o., která se specializuje na vypracovávání přepravních plánů pro jednotky územní samosprávy. Člen programové rady strany Právo a spravedlnost zodpovědný za přípravu programu v oblasti přepravy, obzvláště železniční.

Používání vitríny znamená souhlas s používáním souborů cookies. Více informací o politice používání cookies

Ano, souhlasím