Menu
Kdo jsme

Orgány společnosti

Představenstvo

Maciej Libiszewski

Předseda Představenstva

Dozorčí rada

Zofia Dzik

Členka dozorčí rady - nezávislá

Paní Zofia Dziak je absolventkou AE v Krakově, University of Illinois v Chicagu, Vysoké školy sociální psychologie (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) ve Varšavě a Executive Programs na INSEAD Business School, je držitelkou titulu MBA Manchester Business School; certifikovaná členka Association for Project Management (APMP) a certifikovaná členka The John Maxwell Team, přední mezinárodní organizace zastřešující vynikající kouče, trenéry a řečníky z oblasti vedení.

V letech 1995-2003 působila jako poradkyně ve firmách Arthur Andersen a Andersen Business Consulting, zodpovídala za sektor pojištění (ředitelka oddělení pojištění). Od roku 2003 je spojena se skupinou Intouch Insurance (skupina RSA), kde v letech 2004-2007 zastávala funkci předsedkyně představenstva Pojišťovacího sdružení Link4 S.A. (Towarzystwo Ubezpieczeń Link4 S.A.); v letech 2007-2009 funkci členky představenstva Intouch Insurance B.V. v Nizozemí a CEO pro střední a východní Evropu skupiny Intouch Insurance. V rámci této funkce zodpovídala za rozvoj nových trhů: byla předsedkyní dozorčích rad společností: TU Link4 S.A. A Direct Insurance Shared Services Center v Polsku, Intouch Strachowanie v Rusku (start up) a Direct pojišťovna v České republice (start up) a místopředsedkyně dozorčí rady TU na Życie Link4 Life S.A.

 

V letech 2006-2008 členka představenstva Polské pojišťovací komory (Polska Izby Ubezpieczeń). V letech 2007-2010 členka dozorčí rady Pojišťovacího garančního fondu (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Zasedala také v dozorčích radách společností: KOPEX S.A. a Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.)

V současnosti je předsedkyní představenstva založené nadace Humanites – Sztuka Wychowania, jejímž cílem je podpora společenské transformace v Polsku a kvalitativní rozvoj mladé generace, je mentorkou, autorkou modelu „Spójnego Przywództwa“ (Soudržného vedení), osmietapového programu rozvoje lídrů budujících angažující se organizace, ředitelka Akademie vedení lídrů osvěty (Akademia Przywództwa Liderów Oświaty) a také členkou dozorčích rad následujících společností a organizací: TU Link4 S.A., ERBUD S.A., Foundation for Strategic Competencies Development a PKO Bank Polski, kde rovněž zastává funkci místopředsedkyně komise auditu banky.

 

Raimondo Eggink

Člen Dozorčí Rady

Raimondo Eggink od roku 2002 provozuje samostatně konzultační a školící činnost pro subjekty působící na finančním trhu. Současně zasedá v dozorčích radách následujících veřejných a soukromých společností: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od r. 2009), AmRest Holding SE (od r. 2010), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (od r. 2012), PERŁA - Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 a od r. 2008), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (od r. 2015) a Suwary S.A. (od r. 2015).

V minulosti byl členem dozorčích rad: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Burza cenných papírů ve Varšavě S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostał Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN Orlen S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, dříve HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (r. 2006), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012) a Netia S.A. (2006-2014).

Dříve byl členem představenstva, investičním ředitelem, předsedou představenstva a naposledy likvidátorem společnosti ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmy spravující aktiva polských institucionálních investorů a majetných fyzických osob, která ukončila činnost v roce 2001. Svoji pracovní kariéru zahájil v roce 1995 ve varšavské pobočce ING Bank N.V., kde sehrál významnou úlohu při vzniku první firmy v Polsku, která spravuje aktiva. V letech 1995-1997 zastával funkci místopředsedy Rady makléřů a poradců a v letech 2004-2013 funkci člena představenstva Polského sdružení CFA Society of Poland. Je autorem četných článků na téma rozvoje polského kapitálového trhu a zejména ochrany menšinových akcionářů.

Raimondo Eggink je absolventem Jagellonské univerzity směr teoretická matematika, kde v roce 2010 získal titul doktora. Je držitelem licence investičního poradce a titulu CFA.

Andrzej Wach

Člen Dozorčí Rady

Andrzej Wach je absolvent Elektrické fakulty Varšavské technické univerzity a Právnické fakulty v Postgraduálním studiu administrativy Varšavské univerzity. Profesní kariéru zahájil v Polských státních dráhách (PKP). V období 1980 – 2010 byl postupně zaměstnán na postech instruktora, kontrolora, ředitele oddělení, hlavního energetika PKP, předsedy vedení PKP Energetyka S.A. a předsedy vedení PKP S.A. Od roku 2011 je zaměstnán na pozici poradce vedení PORR Polska Construction S.A., kde vykonává dozor nad realizací investičních kontraktů ve prospěch správce železniční infrastruktury.

Od roku 2000 postupně zasedal v dozorčích radách společností Elester PKP sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. jako předseda dozorčí rady, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako předseda dozorčí rady, Telekomunikacja Kolejowa jako předseda dozorčí rady, PKP Przewozy Regionalne jako předseda dozorčí rady, Rail Project sp. z o.o. jako předseda dozorčí rady a PKP CARGO S.A. jako předseda dozorčí rady. V letech 2005 – 2009 byl členem řídícího výboru The Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) v Bruselu a v letech 2009 – 2010 členem Výkonné rady International Union of Railways (UIC) v Paříži.

Małgorzata Kryszkiewicz

Člen Dozorčí Rady

Małgorzata Kryszkiewicz je absolventkou Vysoké škole obchodní (SGH) ve Varšavě, obor Finance a bankovnictví. Profesní kariéru zahájila v roce 1995. V dalších letech pracovala na pozicích spojených s účetnictvím, vyúčtováním daní a finančním řízením. V letech 2002 – 2014 řídila Finanční a účetní kancelář PKP S.A. V současné době vede kancelář statutárního auditora, kde poskytuje finanční, poradenské a konzultační služby. V roce 2009 získala titul statutárního audytora.

Czesław Warsewicz

Člen Dozorčí Rady

Czesław Warsewicz je vzděláním ekonom, absolvoval Vysokou školu obchodní (SGH), obor Management a marketing, následně se věnoval vědecko-výzkumné práci na Katedře strategického řízení univerzity SGH na Postgraduálním doktorském studiu. Účastník první polské edice programu AMP –Advanced Management Program, pořádaného IESE Business School v Barceloně. Odborník v oblasti přepravy a managementu. Má také zkušenost s kapitálovým trhem, kterou získal v konzultačních firmách EVIP, CAL – příprava prospektů – ZML „Kęty”, Cersanit, Hydrobudowa 7.

V letech 1993 – 1999 byl spojen se soukromým sektorem, mj. s: Company Assistance sp. z o. o., Raab Karcher Energieservice sp. z o.o, EVIP Internacional sp. z o.o. Od r. 1997 byl po dobu 9 let spojen s burzovní kapitálovou skupinou Provimi – Rolimpex S. A. V letech 2006 – 2009 předseda vedení PKP Intercity S.A. V současné době předseda vedení společnosti pro strategické poradenství s názvem „Blue Ocean” Business Consulting sp. z o.o., která se specializuje na vypracovávání přepravních plánů pro jednotky územní samosprávy. Člen programové rady strany Právo a spravedlnost zodpovědný za přípravu programu v oblasti přepravy, obzvláště železniční.

Používání vitríny znamená souhlas s používáním souborů cookies. Více informací o politice používání cookies

Ano, souhlasím